Franciscanenstraat 10, Venlo 5913 TA Venlo

5913 TA Venlo prijs op aanvraag

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
- Verkoop van een woningportefeuille bestaande uit 12 zorgwoningen
- 8 woningen te Venlo, 2 woningen te Baarlo en 2 woningen te Helden
- In grotendeels verhuurde staat
- Deelverkoop van de portefeuille behoort niet tot de mogelijkheden

ALGEMENE INFORMATIE
Opdrachtgever is voornemens om een deel van haar vastgoedportefeuille bestaande uit 12 zorgwoningen te verkopen....

Brochure

Download de brochure van Franciscanenstraat 10, Venlo.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Venlo

Uitgebreide omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
- Verkoop van een woningportefeuille bestaande uit 12 zorgwoningen
- 8 woningen te Venlo, 2 woningen te Baarlo en 2 woningen te Helden
- In grotendeels verhuurde staat
- Deelverkoop van de portefeuille behoort niet tot de mogelijkheden

ALGEMENE INFORMATIE
Opdrachtgever is voornemens om een deel van haar vastgoedportefeuille bestaande uit 12 zorgwoningen te verkopen. Voor de voorgenomen verkoop heeft opdrachtgever Boek & Offermans Makelaars ingeschakeld om de begeleiding te verzorgen.
Middels dit Informatie Memorandum willen wij u een indruk geven van de te koop aangeboden objecten.

Het betreft een 12-tal grondgebonden woningen verdeeld over een drietal locaties in Baarlo, Helden en Venlo. De locaties zijn allen gunstig gelegen in of aan de rand van een woongebied. Het gaat om jonge zorgwoningen, grotendeels in verhuurde staat. De woningen zijn in de huidige staat met name geschikt voor zorginstellingen maar kunnen in de toekomst door de bestemming ‘Wonen’ ook verbouwd worden tot woningen voor particuliere bewoning.

Adres Metrage Status
Voorste Horst 21, Baarlo 241 m² Verhuurd aan Care plus BV
Voorste Horst 23, Baarlo 218 m² Verhuurd aan Care plus BV
Akkerveld 68, Helden 263 m² Verhuurd aan Stichting Radar Uitvoering
Akkerveld 70, Helden 263 m² Verhuurd aan Stichting Radar Uitvoering
Franciscanenstraat 10-12, Venlo 401 m² Verhuurd aan Stichting Koraal Groep
Franciscanenstraat 14-16, Venlo 417 m² Verhuurd aan Stichting Radar Uitvoering
Franciscanenstraat 18-24, Venlo 868 m² Leegstand

Aanvullende informatie met betrekking tot de inhoud, looptijd en opbrengsten van bovengenoemde huurovereenkomsten is beschikbaar in de dataroom, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Voor het ontvangen van een geheimhoudingsverklaring kunt u contact opnemen met ons kantoor.

AFWERKINGSNIVEAU
De aangeboden objecten kennen de volgende bouwjaren:
- Voorste Horst 21-23, Baarlo: 2006
- Akkerveld 68-70, Helden: 1998
- Franciscanenstraat 10-24, Venlo: 1996

Alle objecten beschikken over een standaard afwerkingsniveau behorende bij de genoemde bouwperioden, inclusief keukens, sanitair en laminaatvloeren.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn op verzoek o.a. de volgende documenten beschikbaar:
- Overzicht actuele huuropbrengsten
- Huurovereenkomsten
- Kadastrale informatie
- Plattegrondtekeningen
- Biedingsformulier
- Koopovereenkomst
- Akte van levering
- WOZ-beschikking
- Energielabels (voor zover momenteel beschikbaar)

OPLEVERING
De objecten zullen worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan de objecten verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van de objecten, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie van opdrachtgever.

VERKOOPTRAJECT
Het navolgende verkooptraject zal worden gehanteerd:
Woensdag 27 juni om 16.00 uur Kijkmoment Franciscanenstraat 18-24, Venlo
Vrijdag 13 juli 2018 om 12.00 uur Sluiting biedingstermijn
Vrijdag 20 juli 2018 Bekendmaking gunning
Uiterlijk 31 augustus 2018 Notarieel transport

DUE DILIGENCE
Tijdens de due diligence fase van het verkooptraject kunnen kandidaat-koper(s) worden verzocht om een integriteits- en/of solvabiliteitsverklaring te ondertekenen.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 2 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 3 maanden, 1 weken geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Franciscanenstraat 10
Plaats Venlo
Land NL
Ligging in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4516 m²
Belegging
Soort belegging woonruimte
Aantal huurders 3
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.