Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Heythuyserweg 2, Horn 6085 NH Horn

6085 NH Horn prijs op aanvraag

Omschrijving

Moderne bedrijfs- en kantoorruimte | totaal ca. 5.988 m²

Heythuyserweg 2 - 4 | Horn

Complex bestaande uit twee geschakelde bedrijfshallen, geconditioneerde ruimten, vries-/koelcellen en kantoren.

Executoriale verkoop ex art. 3:268 jo 3254 BW Verkoop middels veiling op donderdag 27 juni 2019 14.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van mr M.J.A. Laenen, notaris...

Brochure

Download de brochure van Heythuyserweg 2, Horn.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Leudal

Uitgebreide omschrijving

Moderne bedrijfs- en kantoorruimte | totaal ca. 5.988 m²

Heythuyserweg 2 - 4 | Horn

Complex bestaande uit twee geschakelde bedrijfshallen, geconditioneerde ruimten, vries-/koelcellen en kantoren.

Executoriale verkoop ex art. 3:268 jo 3254 BW Verkoop middels veiling op donderdag 27 juni 2019 14.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van mr M.J.A. Laenen, notaris verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

ANNULERING KIJKDAG 21 JUNI 2019 VAN 15.00 TOT 17.00 UUR

VEILING
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 om 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www. bog-auctions .com, ten overstaan van mr M.J.A. Laenen, notaris verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www. bog-auctions .com.

ONDERHANDS BIEDEN
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk woensdag 12 juni om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (DLA Piper Nederland N.V., t.a.v. mevr. T.R. (Trees) Holslag-Broek, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, e-mail: trees.holslag@dlapiper.com, tel: 020 – 5419 899).
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www. bog-auctions .com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

OBJECT
Het bedrijfsobject omvat een tweetal geschakelde bedrijfshallen met riant verhard buitenterrein. Heythuyserweg 2 betreft multifunctionele bedrijfsruimte met een vrije hoogte van circa 8 meter en heeft de beschikking over kantoorruimten gelegen op de begane grond en eerste verdieping aan de voorzijde. Verder heeft de ruimte de beschikking over een tweetal overheaddeuren alsmede een loading dock met leveller. De kantoren zijn modern afgewerkt en voorzien van airconditioning, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, toiletgroepen alsmede een pantry. Verder zijn de kantoren mooi licht te noemen door de gebruikte glaspartijen en is de binnenzijde van de hal vanuit de kantoren zichtbaar.
Heythuyserweg 4 betreft een grotendeels geconditioneerde bedrijfsruimte welke voor het laatst omstreeks 2015 is gerenoveerd waarbij circa 600 m² gereed is gemaakt voor de vleesverwerkende industrie. Het geheel is voorzien van onder andere diverse koel- en vriescellen, krachtstroomaansluiting, 4 loading docks voorzien van levellers, kantine met keuken/pantry, toiletgroepen en kantoorruimten.
Het complex is in 1986 gebouwd, meerdere keren uitgebreid (1990 en 2008) en gemoderniseerd (omstreeks 1992, 2003, 2006 en 2015). Het geheel is grotendeels opgetrokken uit een staalconstructie voorzien van betonnen vloeren en stalen damwand-profielplaten. De gevelopeningen zijn grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Het object beschikt over een plat dak van staal voorzien van rubberen dakbedekking en lichtstraten.
Het buitenterrein is volledig verhard en omheind met een hekwerk welke toegankelijk is middels twee schuifpoorten. Verder zijn er voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.
Het object zal worden verkocht inclusief de vigerende huurovereenkomst met huurder Krekelberg Flock Products. Huurder heeft inmiddels de huurovereenkomst opgezegd per 30 september 2019.

LIGGING
Onderhavig object is gelegen op steenworp afstand van de N273 (Napoleonsweg), welke een belangrijke verbindingsroute vormt tussen de A2 bij Grathem en Venlo. Zowel autosnelweg A2 als ook A73 zijn binnen circa 10 autominuten bereikbaar.
Verder is er een bushalte op nog geen 300m van het object gesitueerd.
Horn is centraal gelegen in Limburg, aan de overzijde van de Maas bij Roermond. Horn maakt onderdeel uit van de gemeente Leudal dat bestaat uit een zestiental dorpskernen welke in totaal bijna 36.000 inwoners huisvesten.

METRAGE
Adres Verdieping Omschrijving Oppervlakte (gbo)
Heythuyserweg 2 Begane grond Kantoorruimte circa 80 m²
Heythuyserweg 2 Begane grond Bedrijfsruimte circa 1.720 m²
Heythuyserweg 2 Eerste verdieping Kantoorruimte circa 253 m²
Heythuyserweg 4 Begane grond Kantoorruimte circa 295 m²
Heythuyserweg 4 Begane grond Bedrijfsruimte circa 3.348 m²
Heythuyserweg 4 Eerste verdieping Kantoorruimte circa 292 m²
TOTAAL circa 5.988 m²

PARKEREN
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.

BESTEMMING
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Horn', vastgesteld op 24 juni 2014. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'bedrijventerrein'. U dient zelf bij de gemeente Leudal te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.

INZETPREMIE
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk na vijf werkdagen na veiling om
17:00 uur uitspreken.

VEILINGKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

KIJKDAGEN
Kijkdag 1: dinsdag 4 juni 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur
Kijkdag 2: vrijdag 21 juni 2019 van 15:00 uur tot 17:00 uur GEANNULEERD
Gelieve uw aanmelding door te geven via peterhellenbrand@boek-offermans.nl

MILIEU
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

BIJZONDERHEDEN
Er zijn enkele erfdienstbaarheden van weg. Deze hebben betrekking op het
komen en gaan van de achtergelegen percelen en gelden voor de meest westelijke zijde van het perceel, waar zich de oprit van de parkeerplaatsen bevindt. Voor de volledige omschrijving van deze erfdienstbaarheden verwijzen wij u naar de laatste akte van levering.
Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in de dat de eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief
installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste
eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief
installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal
bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik
nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor
rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van
het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering
daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het
verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen)
(technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

DEELNAME EXECUTIEVEILING
Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling dient u een account aan maken op de website www.bog-auctions.com. Bovendien dient u zich éénmalig te registreren bij BOG Auctions. De daartoe bestemde Registratieverklaring vindt u op de website www.bog-auctions.com. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekening een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren.

DISCLAIMER
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Status geveild
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1979
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Heythuyserweg 2
Plaats Horn
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 11410 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 5988 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.