Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
6161 DE, Geleen

Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen

Omschrijving

EXECUTORIALE VERKOOP GEANNULEERD LET OP; zowel VEILING als kijkdagen zijn geannuleerd Hofdwarsweg 45 | Geleen Bedrijfsobject bestaande uit kantoren, showroom, werkruimten en bedrijfshal, inclusief royale parkeermogelijkheden. OBJECT Het geheel betreft een...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1100 m²
Perceel 1809 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Sittard-Geleen

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status geveild
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Hofdwarsweg 45
Plaats Geleen
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1809 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1100 m²
Parkeergelegenheid
Faciliteiten
  • 22
  • 6
Onderhoud
Onderhoud binnen goed tot uitstekend
Onderhoud buiten redelijk tot goed

Uitgebreide omschrijving

EXECUTORIALE VERKOOP GEANNULEERD
LET OP; zowel VEILING als kijkdagen zijn geannuleerd

Hofdwarsweg 45 | Geleen

Bedrijfsobject bestaande uit kantoren, showroom, werkruimten en bedrijfshal, inclusief royale parkeermogelijkheden.

OBJECT
Het geheel betreft een veelzijdig bedrijfsobject met ondergrond. Het geheel is recent deels gemoderniseerd en omvat onder andere keurige kantoren met moderne afwerking, showroom, diverse werkruimten, bedrijfshal, circa 22 parkeerplaatsen en 6 garageboxen.
Op een gedeelte van de verdieping heeft de eigenaar woonruimte (woonkamer, slaapkamers, open keuken, toilet, opslag) gerealiseerd, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Zie de bijzondere veilingvoorwaarden voor meer informatie. Het geheel verharde terrein is grotendeels afsluitbaar en omheind. De hoofdingang van het geheel bevindt zich aan de zijkant van het object. Er zijn in opdracht van de eigenaar globale schetsen gemaakt om de entree te verplaatsen naar de voorkant en de buitenzijde te upgraden (zie foto’s).

LIGGING
Industrieterrein ‘Krawinkel’ is gesitueerd aan de Zuidzijde van Geleen, grenzend aan de A76 met een snelle verbinding richting A2 en E314. Via de Rijksweg is er een aansluiting op de verbindingsader tussen Aken en Antwerpen. Krawinkel omvat ruim 41 hectare, is in de jaren 70 in exploitatie genomen en daarna gefaseerd uitgebreid. De bedrijvigheid is zowel regionaal als boven regionaal georiënteerd. Bij de ruim 150 gehuisveste bedrijven zijn circa 2.000 medewerkers werkzaam.

METRAGE
Verdieping Omschrijving Oppervlakte
Begane grond Commerciële ruimte circa 600 m²
Eerste verdieping Commerciële ruimte circa 550 m²
TOTAAL circa 1.100 m²

PARKEREN
Op eigen terrein bevinden zich 22 parkeerplaatsen en 6 garageboxen. Verder kan er op aangewezen plaatsen langs de weg vrij geparkeerd worden.

BESTEMMING
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Krawinkel', vastgesteld op 19 december 2012. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'bedrijf' en kent de functieaanduidingen ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’, ‘dienstverlening’. Koper dient zelf bij de gemeente Sittard-Geleen te verifiëren of zijn bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.

INZETPREMIE
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk na vijf werkdagen na veiling om
17:00 uur uitspreken.

VEILINGKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www. bog-auctions. com.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

MILIEU
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien

BIJZONDERHEDEN
De aan de bedrijfsloods grenzende strook grond kadastraal bekend gemeente Geleen sectie E nummer 1868 wordt niet tezamen met het object geveild.

Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in de dat de eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief
installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste
eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief
installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal
bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik
nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor
rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van
het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering
daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het
verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen)
(technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

DEELNAME EXECUTIEVEILING
Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling dient u een account aan maken op de website www.bog-auctions.com. Bovendien dient u zich éénmalig te registreren bij BOG Auctions. De daartoe bestemde Registratieverklaring vindt u op de website www.bog-auctions.com. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekening een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren.

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Alle media

Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen
Hofdwarsweg 45, 6161 DE, Geleen

Bedrijfstakken in Sittard-Geleen

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Kadastrale kaart Download
Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie