Maastrichter Brugstraat 9, Maastricht 6211 ES Maastricht

6211 ES Maastricht prijs op aanvraag

Omschrijving

Beleggingsobject in A1-winkelgebied

Op een uitstekende locatie in het kernwinkelgebied van Maastricht is dit fraaie winkel-/woonobject gelegen. Het pand is gelegen aan het begin van de Maastrichter Brugstraat, direct nabij de historische Sint Servaasbrug.

Op de begane grond beschikt het pand thans over 2 separate winkelruimten, groot circa 49 m² BVO en circa 113 m² BVO. Bouwkundig bestaat de...

Brochure

Download de brochure van Maastrichter Brugstraat 9, Maastricht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Maastricht

Uitgebreide omschrijving

Beleggingsobject in A1-winkelgebied

Op een uitstekende locatie in het kernwinkelgebied van Maastricht is dit fraaie winkel-/woonobject gelegen. Het pand is gelegen aan het begin van de Maastrichter Brugstraat, direct nabij de historische Sint Servaasbrug.

Op de begane grond beschikt het pand thans over 2 separate winkelruimten, groot circa 49 m² BVO en circa 113 m² BVO. Bouwkundig bestaat de mogelijkheid om beide winkelruimten samen te voegen, waarbij er een totale verkoopoppervlakte van circa 165 m² BVO gerealiseerd kan worden. Impressietekeningen hiervan zijn beschikbaar in de online dataroom.

Middels een separate entree is er toegang tot de 4 bovengelegen, zelfstandige wooneenheden. Boven nummer 9 zijn 3 appartementen gelegen (groot ca. 50 m², 50 m² en 60 m²) en boven nummer 11 is een bovenwoning gelegen van ca. 140 m². Alle woningen zijn voorzien van een eigen keuken en badkamer met toilet.

De totale netto huuropbrengst van het gehele object bedraagt € 167.959,32 per jaar.
De potentiële jaarhuur van het gehele object bedraagt € 225.000,- per jaar.

VERKOOPPROCEDURE
Verkoper heeft aan koper alle beschikbare informatie ter beschikking gesteld, zoals omschreven op de volgende pagina. Indien koper overgaat tot het uitbrengen van een bieding, wordt deze bieding beschouwd als zijnde uitgebracht op basis van de aangereikte informatie.

De verkoop van het onderhavige object zal plaatsvinden middels een gestructureerd verkoopproces. Verkoop zal plaatsvinden bij inschrijving waarbij er geen vraagprijs gehanteerd zal worden.

Bezichtigingen van object zijn, enkel na voorafgaande aanmelding via ons kantoor, mogelijk op:
- donderdag 8 november 2018 om 10.00 uur;
- donderdag 15 november 2018 om 10.00 uur;

Biedingen kunnen worden uitgebracht tot uiterlijk vrijdag 30 november 2018 om 12.00 uur middels het biedingsformulier dat beschikbaar is in de online dataroom.

Verkoper zal uiterlijk op woensdag 5 december 2018 bekendmaken of een van de uitgebrachte biedingen wordt geaccepteerd. Bij acceptatie van een van de biedingen is er sprake van overeenstemming. Verkoper zal na het bereiken van overeenstemming geen aanvullende garanties verstrekken aan koper.

De koopovereenkomst is gedurende het verkoopproces reeds ter inzage beschikbaar in de online dataroom. Het opnemen van afwijkende bepalingen in deze koopovereenkomst wordt door verkoper niet geaccepteerd. Na bekendmaking van de gunning dient koper de koopovereenkomst uiterlijk op vrijdag 14 december 2018 ondertekend aan verkoper te retourneren.

Uiterlijk binnen 1 week na ondertekening van de koopovereenkomst dient koper een waarborgsom/bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom te deponeren bij de behandelend notaris.

Het notariële transport zal uiterlijk op 31 januari 2019 plaatsvinden bij een door koper nader aan te wijzen notaris. Indien koper het notarieel transport, om fiscale redenen, in december 2018 wenst te laten plaatsvinden, is dit voor verkoper bespreekbaar.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn op verzoek o.a. de volgende documenten beschikbaar in een online dataroom:
- Akte van levering;
- Kadastraal bericht en –kaart;
- Tekeningen huidige situatie;
- WOZ-beschikking;
- Huurovereenkomsten;
- Gegevens m.b.t. monumentale status;
- Impressietekening samenvoeging winkelruimten;

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen, mits deze kantoorhoudend is te Maastricht.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van opdrachtgever.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 1 maanden, 2 weken, 5 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Maastrichter Brugstraat 9
Plaats Maastricht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 187 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 6
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.