Object
Verkocht

Borgharenweg 130, Maastricht 6222 AA Maastricht

6222 AA Maastricht

Omschrijving

Bedrijfscomplex in volledig verhuurde staat

Op een goed bereikbare locatie, direct naast de vernieuwde Noorderburg, is dit bedrijfsobject gelegen. Op een perceel van 4.050 m² bevindt zich een bedrijfsgebouw met een totale oppervlakte van 2.465,96 m² BVO (2.321,61 m² VVO) conform NEN2580-meting.

Het terrein is aan 2 zijden toegankelijk vanaf de Borgharenweg en kent voldoende parkeerplaatsen en...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

Bedrijfscomplex in volledig verhuurde staat

Op een goed bereikbare locatie, direct naast de vernieuwde Noorderburg, is dit bedrijfsobject gelegen. Op een perceel van 4.050 m² bevindt zich een bedrijfsgebouw met een totale oppervlakte van 2.465,96 m² BVO (2.321,61 m² VVO) conform NEN2580-meting.

Het terrein is aan 2 zijden toegankelijk vanaf de Borgharenweg en kent voldoende parkeerplaatsen en laad- en los mogelijkheden op eigen terrein.

Het pand is thans volledig verhuurd aan Innovatest Europe (1.825,53 m² VVO) en Verfland B.V. (496,08 m² VVO). Deze huurovereenkomsten kennen een totale netto huuropbrengst van € 95.807,39 per jaar.
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de huurovereenkomsten is beschikbaar in de dataroom.

Het bedrijfscomplex is centraal gelegen in het plangebied rondom de vernieuwde Noorderbrug, een van de belangrijkste Maasverbindingen in Maastricht. Na realisatie van de nieuwe aanlanding en de bijbehorende infrastructurele werkzaamheden, zal het gebied worden gekenmerkt door een zeer goede bereikbaarheid. Als sluitstuk van de planontwikkeling zijn in het gebied diverse PDV- en GDV-ontwikkelingen gepland.

BESTEMMINGSPLAN
Het object kent thans de bestemming ‘Bedrijventerrein - 2’ binnen het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven.

Binnen de voor 'Bedrijventerrein – 2 (art. 5)' aangewezen gronden zijn bedrijven of inrichtingen toegestaan die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2.
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Maastricht.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring is een dataroom beschikbaar met o.a. de volgende documenten:
- Akte van levering
- Huurovereenkomsten
- Energielabel
- Verkennend bodemonderzoek
- Asbestinventarisatierapportage
- Constructief onderzoeksrapport
- Huurfacturen
- MJOP
- NEN2580-meetrapport
- Koopovereenkomst

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van directie opdrachtgever(s).

DUE DILIGENCE
Tijdens de due diligence fase van het verkooptraject kunnen kandidaat-koper(s) worden verzocht om een integriteits- en/of solvabiliteitsverklaring te ondertekenen.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

VRAAGPRIJS
€ 995.000,- kosten koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 2 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen, mits deze kantoorhoudend is te Maastricht.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

BIEDINGSVOORWAARDEN
Verkoper heeft aan koper alle beschikbare informatie ter hand gesteld, zoals omschreven op de vorige pagina. Indien koper overgaat tot het uitbrengen van een bieding, wordt deze bieding beschouwd als zijnde uitgebracht op basis van de aangereikte informatie.
Indien de uitgebrachte bieding door verkoper wordt geaccepteerd, is er sprake van overeenstemming met betrekking tot de verkoop van onderhavig object en zal koper binnen 4 weken de koopovereenkomst, zoals beschikbaar in de dataroom, ondertekenen.

Verkoper zal na het bereiken van overeenstemming geen aanvullende garanties verstrekken aan koper.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Borgharenweg 130
Plaats Maastricht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4050 m²
Belegging
Soort belegging bedrijfsruimte
Aantal huurders 2
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2027-06-19
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten redelijk tot goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.