Object
Verkocht

Breusterhof, Eijsden 6245 EL Eijsden

6245 EL Eijsden

Omschrijving

Woningstichting Servatius is voornemens de commerciële plint van het appartementencomplex Bakvliet in Eijsden te verkopen. Voor de voorgenomen verkoop heeft Woningstichting Servatius Boek & Offermans Makelaars ingeschakeld om de begeleiding te verzorgen.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Als onderdeel van het centrumplan voor de vernieuwing van het hart van Eijsden is in 2009 het appartementencomplex...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

Woningstichting Servatius is voornemens de commerciële plint van het appartementencomplex Bakvliet in Eijsden te verkopen. Voor de voorgenomen verkoop heeft Woningstichting Servatius Boek & Offermans Makelaars ingeschakeld om de begeleiding te verzorgen.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Als onderdeel van het centrumplan voor de vernieuwing van het hart van Eijsden is in 2009 het appartementencomplex Bakvliet gerealiseerd. Bakvliet bestaat uit een commerciële van 6 units op de begane grond en 2 bovengelegen woonlagen.
De totale netto huuropbrengst bedraagt € 126.052,44 per jaar.

In navolging op het complex Bakvliet zijn er in het omringende gebied nog een aantal nieuwbouwcomplexen gerealiseerd, welke de kern van Eijsden een compleet nieuwe uitstraling hebben gegeven. Rondom de diverse complexen zijn voldoende openbare parkeerplaatsen gesitueerd.

De 6 commerciële units zijn thans allen verhuurd aan de volgende huurders:
Huurder Oppervlakte Looptijd huurovereenkomst + optieperiode
Rabobank 225,16 m² BVO 31-10-2019 + telkens 1 jaar
Ying L. Leung 203,38 m² BVO 31-03-2020 + telkens 5 jaar
Narinx-Ritzen 101,61 m² BVO 30-06-2020 + telkens 5 jaar
Habets Bergmans 217,88 m² BVO 31-10-2018 + telkens 1 jaar
OBV Logistiek 101,02 m² BVO 30-09-2017 + telkens 1 jaar
Gemeente
Eijsden-Margraten 101,59 m² BVO 31-08-2018 + telkens 1 jaar
Totaal 950,64 m² BVO

KADASTRALE INFORMATIE
Het appartementencomplex Bakvliet is recent kadastraal gesplitst in meerdere appartementsrechten. Iedere commerciële unit staat hierdoor thans beschreven als separaat appartementsrecht.
De navolgende appartementsrechten zijn in dit verkoopproces betrokken:

Gemeente Eijsden, sectie D, nummer 8080
Appartementsrecht Adres Aandeel
A2 Breusterhof 12 98/3958e
A3 Emmastraat 3 105/3958e
A4 Emmastraat 1 102/3958e
A5 Breusterstraat 103 105/3958e
A6 Breusterstraat 105 112/3958e
A7 Breusterstraat 101 101/3958e
A8 Breusterhof 2 102/3958e
A9 Breusterhof 8 240/3958e

OVERIGE INFORMATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn o.a. de volgende documenten beschikbaar:
- Splitsingsakte
- Splitsingstekening
- NEN2580-meetcertificaat
- Tekeningen van de units
- Huurovereenkomsten
- Energielabels

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gekregen en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie en Raad van Toezicht van Woningstichting Servatius en, voor zover benodigd, de Autoriteit Woningcorporaties.

DUE DILIGENCE
Tijdens de due diligence fase van het verkooptraject kunnen kandidaat-koper(s) worden verzocht om een integriteits- en/of solvabiliteitsverklaring te ondertekenen.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

VRAAGPRIJS
€ 990.000,- kosten koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 1 week na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen, mits deze kantoorhoudend is in Maastricht.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

BEZICHTIGING
Het is alleen in uitzonderlijke gevallen en op afspraak via ons kantoor mogelijk om de aangeboden units te bezoeken. Voor het gedeelte van de Rabobank geldt dat alleen de bezoekersruimte van het bankfiliaal toegankelijk is.

VERKOOPVOORWAARDEN
Biedingen worden alleen in behandeling genomen als bieder:
• De bieding ondertekend is door een tekenbevoegde van de bieder;
• Bij de bieding een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is toegevoegd waaruit tekenbevoegdheid blijkt;
• De financiële gegoedheid van de bieder wordt toegelicht;
• De bieding zes weken na indiening gestand doet en geen andere voorwaarden stelt dan een voorbehoud voor financiering voor een periode van 4 weken na ondertekening koopacte;
• In zijn bieding opneemt dat de rechtspersoon de daadwerkelijke afnemer van het gekochte zal zijn;
• Een IVBN clausule zal onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst;
• Koper zal op verzoek een VOG-verklaring aan verkoper verstrekken;
• In zijn bieding opneemt dat de kopers kosten voor rekening koper zijn;
• Na acceptatie van het bod meewerkt aan het ondertekenen van een koopcontract binnen uiterlijk 4 weken na bericht van acceptatie;
• Notariële levering uiterlijk 4 weken na ondertekenen koopcontract.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever, Woningstichting Servatius, echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie Belegging
Bouwjaar 2009
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Breusterhof ong
Plaats Eijsden
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Belegging
Soort belegging kantoorruimte
Aantal huurders 6
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2026-03-24
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.