Object
Verkocht

Brusselsestraat 84 A, Maastricht 6211 PH Maastricht

6211 PH Maastricht

Omschrijving

Het object is gelegen in het hart van Maastricht, op loopafstand van het Vrijthof en diverse faculteiten van de Universiteit Maastricht. Thans is het gebouw deels verhuurd aan Stichting Leger des Heils als opvanglocatie (bouwdeel 84A), het hoofdgebouw (bouwdeel 84) is thans leeg en vrij van huur.

Het object bestaat uit een hoofdgebouw (bouwjaar ca. 1850) en een, later gerealiseerde, achterbouw...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Het object is gelegen in het hart van Maastricht, op loopafstand van het Vrijthof en diverse faculteiten van de Universiteit Maastricht. Thans is het gebouw deels verhuurd aan Stichting Leger des Heils als opvanglocatie (bouwdeel 84A), het hoofdgebouw (bouwdeel 84) is thans leeg en vrij van huur.

Het object bestaat uit een hoofdgebouw (bouwjaar ca. 1850) en een, later gerealiseerde, achterbouw (bouwjaar ca. 1960). De hoofdbouw bestaat uit 4 bouwlagen, alsmede een souterrain. De achterbouw (nr. 84A) bestaat uit 3 bouwlagen, alsmede een souterrain, en is thans verdeeld in 24 ruimten voor de opvang van cliënten van het Leger des Heils.

Op het binnenterrein zijn 24 parkeerplaatsen, 4 garageboxen en een fietsenstalling gelegen. Thans zijn er 5 parkeerplaatsen verhuurd aan het Leger des Heils en 19 plaatsen beschikbaar voor verhuur.

METRAGE
Conform NEN2580-rapportage omvat het totale gebouw ca. 2.912 m² BVO
(ca. 2.211 m² VVO), als volgt verdeeld:
Verdieping Nr. 84 Nr. 84A
Souterrain 99,18 m² 293,01 m²
Begane grond 191,46 m² 463,95 m²
1e verdieping 178,00 m² 461,60 m²
2e verdieping 167,00 m² 202,61 m²
Zolder 154,64 m² N.v.t.
Totaal 790,28 m² VVO 1.421,17 m² VVO

BESTEMMING
Het object kent thans de bestemming ‘Maatschappelijk’ binnen het vigerende bestemmingsplan Maastricht-Centrum.
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Maastricht.

HUUROVEREENKOMST LEGER DES HEILS
De achterbouw (nr. 84A) is thans geheel verhuurd aan Stichting Leger des Heils op basis van een 10-jarige huurovereenkomst, met ingangsdatum 1 april 2010 en lopende tot en met 1 maart 2020. Het gehuurde omvat ca. 1.367 m² BVO en 5 parkeerplaatsen. De actuele huuropbrengst bedraagt € 129.407,- per jaar.

BESCHIKBARE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn o.a. de volgende documenten beschikbaar:
- Akte van levering
- NEN2580 rapportage
- Plattegrondtekeningen
- Historisch bodemonderzoek
- Asbestinventarisatierapportage
- Huurovereenkomst Leger des Heils
- Inspectierapport CV-installatie
- Inspectierapport brandstoftoevoersysteem
- Uittreksel Monumentenregister

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gekregen en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie en Raad van Toezicht van Woningstichting Servatius en, voor zover benodigd, de Autoriteit Woningcorporaties.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 1 week na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen, mits deze kantoorhoudend is in Maastricht.

BIEDINGSVOORWAARDEN
Biedingen dienen aan de volgende vereisten te voldoen:
• Verkoper accepteert geen andere voorbehouden dan een eventueel financieringsvoorbehoud voor een periode van maximaal 4 weken;
• Levering dient plaats te vinden binnen 2 weken na schriftelijke berichtgeving omtrent het verkrijgen van de benodigde goedkeuring voor de verkoop van de Autoriteit Woningcorporaties, doch niet eerder dan 15-12-2017;
• De voorgenomen verkoop is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie en Raad van Toezicht van Woningstichting Servatius en de Autoriteit Woningcorporaties;
• De bieding ondertekend is door een tekenbevoegde van de bieder;
• Bij de bieding een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is toegevoegd waaruit tekenbevoegdheid blijkt;
• De financiële gegoedheid van de bieder wordt toegelicht;
• In zijn bieding opneemt dat de rechtspersoon de daadwerkelijke afnemer van het gekochte zal zijn;
• Een IVBN clausule zal onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst;
• Koper zal op verzoek een VOG-verklaring aan verkoper verstrekken;

BIEDINGSTERMIJN
Biedingen dienen uiterlijk op dinsdag 31 oktober 2017, 12.00 uur schriftelijk te worden uitgebracht.

BEZICHTIGINGEN
Bezichtigingen van het object zullen plaatsvinden op:
• donderdag 12 oktober 2017 tussen 14.00 en 15.30 uur;
• donderdag 19 oktober 2017 tussen 14.00 en 15.30 uur;
doch uitsluitend na voorafgaande schriftelijke aanmelding via ons kantoor.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever, Woningstichting Servatius, echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Nevenfuncties Belegging
Bouwjaar 1850
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Brusselsestraat 84 A
Plaats Maastricht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2179 m²
Kantoor
Oppervlakte in units vanaf 2912 m²
Terrein
Oppervlakte 2912 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 1
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.