Object
Verkocht

Grote Tiend 11, Echt 6101 VB Echt

6101 VB Echt

Omschrijving

Modern appartementencomplex in verhuurde staat

ALGEMENE BESCHRIJVING
Nabij het centrum van Echt is in 2008 het appartementencomplex gelegen aan Grote Tiend 11-39 gerealiseerd. Het complex is centraal gelegen in de wijk Gelrehof en beschikt over 15 appartementen met inpandige bergingen, verdeeld over 3 bouwlagen, en een parkeerkelder onder het gebouw.

Alle appartementen zijn thans verhuurd een...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

Modern appartementencomplex in verhuurde staat

ALGEMENE BESCHRIJVING
Nabij het centrum van Echt is in 2008 het appartementencomplex gelegen aan Grote Tiend 11-39 gerealiseerd. Het complex is centraal gelegen in de wijk Gelrehof en beschikt over 15 appartementen met inpandige bergingen, verdeeld over 3 bouwlagen, en een parkeerkelder onder het gebouw.

Alle appartementen zijn thans verhuurd een kennen een gezamenlijke huuropbrengst van circa € 135.000,- per jaar (peildatum mei 2018). Gedetailleerde informatie met betrekking tot de huurprijzen e.d. zijn beschikbaar in de dataroom, welke toegankelijk is na voorafgaande ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

De appartementen variëren van 80 tot 84 m² woonoppervlakte en zijn allen voorzien van een woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche en toilet, separaat toilet, CV-ruimte, inpandige berging en een ruim terras.

In de ondergelegen parkeerkelder zijn 15 parkeerplaatsen gesitueerd en een gemeenschappelijke fietsenstalling.

Het gehele complex is reeds kadastraal gesplitst in appartementsrechten. Vanwege het feit dat alle appartementsrechten thans in eigendom zijn van Stichting Woonpunt is er sprake van een slapende VvE.

OVERIGE INFORMATIE

AANVULLENDE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn op verzoek o.a. de volgende documenten beschikbaar:
- Akte van levering perceel
- Splitsingsakte en –tekening
- Huuroverzicht
- Blanco model huurovereenkomst
- Plattegronden
- Overzicht WOZ-waarde
- Energielabels
- Koopovereenkomst
- Keuringsrapport liftinstallatie
- Biedingsformulier

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

VERKOOP IN VERHUURDE STAAT
Het object wordt te koop aangeboden in volledig verhuurde staat. Indien tussen het moment van overeenstemming en de juridische levering één of meerdere huurders hun huurovereenkomst opzeggen cq. beëindigen, is verkoper niet verplicht zorg te dragen voor (een) nieuwe huurder(s). Indien tussentijdse huuropzegging plaatsvindt, zal verkoper dit aan koper mededelen.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting Woonpunt, de Autoriteit woningcorporaties (Aw: zij voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties
uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Zij valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

VERKOOPTRAJECT
De navolgende verkoopprocedure zal worden gehanteerd:
Maandag 3 september 2018: Start verkoop
September en oktober 2018: Onderzoeksperiode kandidaten
Vrijdag 2 november 2018 om 12.00 uur: Sluiting biedingstermijn
Vrijdag 9 november 2018: Bekendmaken gunning
Uiterlijk 16 november 2018: Tekenen koopovereenkomst
Binnen 14 dagen na goedkeuring Aw: Notarieel transport

BEZICHTIGINGEN
Aangezien alle appartementen in het complex thans verhuurd zijn, zal alleen met de uiteindelijke koper een bezichtigingsronde worden gemaakt voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

VRAAGPRIJS
€ 2.900.000,- kosten koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 2 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen.

BIEDINGSVOORWAARDEN
Verkoper heeft aan koper alle beschikbare informatie ter hand gesteld, zoals omschreven op de vorige pagina. Indien koper overgaat tot het uitbrengen van een bieding, wordt deze bieding beschouwd als zijnde uitgebracht op basis van de aangereikte informatie.
Indien de uitgebrachte bieding door verkoper wordt geaccepteerd, is er sprake van overeenstemming met betrekking tot de verkoop van onderhavig object en zal koper binnen 1 week na bekendmaking van de gunning, zoals beschikbaar in de dataroom, ondertekenen.

Verkoper zal na het bereiken van overeenstemming geen aanvullende garanties verstrekken aan koper.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever, Stichting Woonpunt, echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 2008
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Grote Tiend 11
Plaats Echt
Land NL
Ligging in woonwijk
Belegging
Soort belegging woonruimte
Aantal huurders 15
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2027-10-30
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.