Object
Verkocht

Maastrichter Brugstraat 13, Maastricht 6211 ES Maastricht

6211 ES Maastricht

Omschrijving

Winkel-/woonobject op uitstekende A1-locatie

Het object is gelegen op een centrale locatie aan de Maastrichter Brugstraat, in het hart van historische stadscentrum van Maastricht. De Maastrichter Brugstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het kernwinkelgebied van Maastricht en wordt gekenmerkt door diverse vestigingen van internationale retailers zoals Le Creuset, Denham, Hugo...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

Winkel-/woonobject op uitstekende A1-locatie

Het object is gelegen op een centrale locatie aan de Maastrichter Brugstraat, in het hart van historische stadscentrum van Maastricht. De Maastrichter Brugstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het kernwinkelgebied van Maastricht en wordt gekenmerkt door diverse vestigingen van internationale retailers zoals Le Creuset, Denham, Hugo Boss, Nespresso, Tommy Hilfiger en River Woods.

Op de begane grond beschikt het pand over circa 90 m² BVO winkelruimte, welke thans in gebruik als juwelierszaak. Boven de winkelruimte is een onzelfstandige bovenwoning gelegen, welke de gehele 1e en 2e verdieping bestrijkt alsmede de zolderverdieping.

De huidige netto huuropbrengst bedraagt € 61.175,16 per jaar.

De potentiële jaarhuur van het object bedraagt circa € 110.000,- tot € 120.000,- per jaar.

VERKOOPPROCEDURE
Verkoper heeft aan koper alle beschikbare informatie ter beschikking gesteld, zoals omschreven op de volgende pagina. Indien koper overgaat tot het uitbrengen van een bieding, wordt deze bieding beschouwd als zijnde uitgebracht op basis van de aangereikte informatie.

De verkoop van het onderhavige object zal plaatsvinden middels een gestructureerd verkoopproces. Verkoop zal plaatsvinden bij inschrijving waarbij er geen vraagprijs gehanteerd zal worden.

Bezichtigingen van object zijn, enkel na voorafgaande aanmelding via ons kantoor, mogelijk op:
- donderdag 8 november 2018 om 10.00 uur;
- donderdag 15 november 2018 om 10.00 uur;

Biedingen kunnen worden uitgebracht tot uiterlijk vrijdag 30 november 2018 om 12.00 uur middels het biedingsformulier dat beschikbaar is in de online dataroom.

Verkoper zal uiterlijk op woensdag 5 december 2018 bekendmaken of een van de uitgebrachte biedingen wordt geaccepteerd. Bij acceptatie van een van de biedingen is er sprake van overeenstemming. Verkoper zal na het bereiken van overeenstemming geen aanvullende garanties verstrekken aan koper.

De koopovereenkomst is gedurende het verkoopproces reeds ter inzage beschikbaar in de online dataroom. Het opnemen van afwijkende bepalingen in deze koopovereenkomst wordt door verkoper niet geaccepteerd. Na bekendmaking van de gunning dient koper de koopovereenkomst uiterlijk op vrijdag 14 december 2018 ondertekend aan verkoper te retourneren.

Uiterlijk binnen 1 week na ondertekening van de koopovereenkomst dient koper een waarborgsom/bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom te deponeren bij de behandelend notaris.

Het notariële transport zal uiterlijk op 31 januari 2019 plaatsvinden bij een door koper nader aan te wijzen notaris. Indien koper het notarieel transport, om fiscale redenen, in december 2018 wenst te laten plaatsvinden, is dit voor verkoper bespreekbaar.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn op verzoek o.a. de volgende documenten beschikbaar in een online dataroom:
- Akte van levering;
- Kadastraal bericht en –kaart;
- Opgave WOZ-waarde;
- Gegevens m.b.t. monumentale status;
- Recente huurfactuur;

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

NIET EIGEN GEBRUIK
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen, mits deze kantoorhoudend is te Maastricht.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van opdrachtgever.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Maastrichter Brugstraat 13
Plaats Maastricht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 95 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 1
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.