Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Nieuw 5922 CN, Venlo

Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo

Omschrijving

De presentatie van deze woning betreft een publicatie ten behoeve van een openbare executoriale verkoop. De publicatie is gepresenteerd in opdracht van derde belanghebbende partijen. ---Letterlijke tekst van de publicatie "veilingadvertentie internetveiling"...

Lees meer

Kenmerken

Woonoppervlakte 76 m²
Aantal kamers 2 kamers
Meer kenmerken

Vragen over deze woning?

Download de Kadastrale kaart

Download Dynamis brochure

Wijkstatistieken

Leeftijd buurtbewoners
Huishoudens
Koop/Huur

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status Beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Soort appartement maisonnette
Permanente bewoning ja
Bouwjaar 1966
Bouwvorm bestaande bouw
Soort dak samengesteld dak
VVE actief ja
Locatie
Adres Geresstraat 103
Plaats Venlo
Land NL
Ligging
 • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 76 m²
Inhoud 210 m³
Indeling
Bevind zich op woonlaag 1
Aantal woonlagen 2
Aantal verdiepingen 2
Aantal kamers 2
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Buitenruimte
Tuin
 • geen tuin
Bergruimte
Schuur/berging inpandig
Aantal schuren 1
Parkeergelegenheid
Garage
 • geen garage
Onderhoud
Onderhoud binnen redelijk
Onderhoud buiten redelijk
Overig
Huidig gebruik Woonruimte
Huidige bestemming Woonruimte

Uitgebreide omschrijving

De presentatie van deze woning betreft een publicatie ten behoeve van een openbare executoriale verkoop. De publicatie is gepresenteerd in opdracht van derde belanghebbende partijen.

---Letterlijke tekst van de publicatie "veilingadvertentie internetveiling" ---

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 10 maart 2021 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur, via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M
complexaanduiding 5127-A, appartementsindex 30, omvattende:
a. vijf en tachtig/tienduizendste (85/10.000 ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met erf, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Geresstraat 1 tot en met 199 (oneven nummers) te Venlo, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M, nummer 5064, groot éénennegentig are en vijftien centiare (91 a 15 ca);

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend te 5922 CN Venlo, Geresstraat 103;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M, complexaanduiding 5127-A, appartementsindex 181, omvattende:
a. het zes/tienduizendste (6/10.000ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend te Venlo, Geresstraat ongenummerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.321,92

Bijdrage VvE per maand € 188,87 bij vooruitbetaling
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 23 februari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te
overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 april 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716, in behandeling bij
de heer F.M. Heinsbroek.

---Einde publicatie.---

Disclaimer:
- De metrages als vermeld zijn naar beste inschatting, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mogelijk wijken de metrages af.
- Eventuele onderhandse biedingen dienen aan de notaris te worden gericht via de website www.veilingnotaris.nl
- Boek&Offermans Makelaars Noord-Limburg b.v. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en uitvoering van de bovengenoemde letterlijke tekst welke opgesteld is door de behandelend notaris.

Alle media

Alle afbeeldingen

Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo
Geresstraat 103, 5922 CN, Venlo

Wijkstatistieken

Leeftijd buurtbewoners

Huishoudens

Koop/Huur

 • Mannelijke inwoners

  2.785
 • Vrouwelijke inwoners

  2.905
 • Inwoners Venlo

  50.281
 • Inwoners Venlo

  50.778
 • Auto('s)

  0,8 per huishouden
 • Gemiddelde vraagprijs

  € 130.000,-

Documenten

Kadastrale kaart Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie