Overdrachtsbelasting bij transformatie naar woningen naar 2%

Geschreven door Piet Notten RM RT op 6 januari 2020

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat bij transformatie van kantoren naar woningen het 2 procenttarief mag worden gehanteerd.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 29 november 2019 geoordeeld dat bij transformaties van kantoren naar woningen het lage (2 procent) tarief in de overdrachtsbelasting van toepassing is. In de betreffende kwestie ging staatssecretaris Menno Snel (Financiën) tot in hoogste juridische instantie in verweer tegen een projectontwikkelaar die bij de verkoop van een kantoorpand ter transformatie naar woningen het lage tarief van 2 procent voor overdrachtsbelasting opvoerde, in plaats van het gebruikelijke tarief van 6 procent. Dat was volgens de staatssecretaris niet de bedoeling van het lagere tarief dat ten tijde van de financiële crisis werd ingevoerd. Hij betwistte daarbij of er ten tijde van de verbouwing al sprake was van een onomkeerbare woonbestemming.

Volgens de Hoge Raad doet dat argument niet ter zake. ‘De maatregel om het tarief voor woningen te verlagen tot twee procent strekt mede ertoe het vertrouwen in de woningmarkt te versterken. Gelet op de tekst en die strekking ligt het niet in de rede een beperking in artikel 14, lid 2, Wbr te lezen die erop neerkomt dat op de woningmarkt in geval van een in aanbouw zijnde woning in een voormalig kantoor-/bedrijfspand niet voorzienbaar is of te koop aangeboden woonruimte zal vallen onder het tarief van twee procent of onder het tarief van zes procent, afhankelijk van de mate waarin de verbouwingswerkzaamheden ten tijde van de overdracht zijn voltooid. Die beperking zou zonder uitdrukkelijke wettelijke basis ook tot willekeur kunnen leiden, omdat de overdracht van een stuk grond waarop een woning in aanbouw is, wel onder het tarief van twee procent pleegt te worden gebracht.’

Overdrachtsbelasting bij transformatie naar woningen naar 2%
Piet Notten RM RT
Neem contact op met Piet

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Wat zijn de mogelijkheden van leegstaande scholen en welke rol heeft Boek & Offermans Taxaties bij de herontwikkeling hiervan?

Wat zijn de mogelijkheden van leegstaande scholen en welke rol heeft Boek & Offermans Taxaties bij de herontwikkeling hiervan?

Door diverse demografische ontwikkelingen kampen gemeenten / eigenaren van maatschappelijk vastgoed met leegstand. Steeds meer zijn zij...
Ik heb een bod gedaan van de vraagprijs, ben ik dan de koper?

Ik heb een bod gedaan van de vraagprijs, ben ik dan de koper?

Een veelvoorkomend misverstand bij onderhandelingen is dat als men de vraagprijs geboden heeft, men in de veronderstelling is, dat men...
Bekijk overzicht

Cookiebeleid

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie