Privacyverklaring

Boek en Offermans Makelaars verwerkt persoonsgegevens vanuit haar rol als makelaar/taxateur. Wij zijn hier graag duidelijk en transparant over. In onze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door ons.

We zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je als belanghebbende hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In onze privacyverklaring geven wij informatie hierover.

Internetsites van derden
De privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacyverklaring
Boek en Offermans Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Downloads: