Cookiebeleid

Boek en Offermans Makelaars mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Boek en Offermans Makelaars is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsite van derden
De privacy verklaring en ons cookiebeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen cookiebeleid
Boek en Offermans Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om dit geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze website wordt beheerd door Boek en Offermans Makelaars
Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Boek en Offermans Makelaars persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Boek en Offermans Makelaars zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de privacy verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. De privacyverklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Boek en Offermans Makelaars met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Downloads: