Algemene voorwaarden

Op alle diensten en werkzaamheden die Boek en Offermans Makelaars verricht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin wordt de verhouding tussen Boek en Offermans Makelaars en de opdrachtgever(s) beschreven.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boek en Offermans Makelaars Zuid-Limburg bv en Boek en Offermans Makelaars Noord-Limburg bv gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Boek en Offermans Makelaars Zuid-Limburg bv en Boek en Offermans Makelaars Noord-Limburg bv gesloten overeenkomsten waarbij Boek en Offermans Makelaars verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

Je kunt onze algemene voorwaarden hieronder downloaden. Heb je na het lezen nog vragen, of wil je nadere informatie, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder.

Downloads:
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Boek en Offermans Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Boek en Offermans Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Boek en Offermans Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Boek en Offermans Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Boek en Offermans Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Boek en Offermans Makelaars opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Boek en Offermans Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Boek en Offermans Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Boek en Offermans Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Boek en Offermans Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Boek en Offermans Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.