Albert Thijsstraat 4, 6471 WX, Eygelshoven
Albert Thijsstraat 4, 6471 WX, Eygelshoven
Verkocht onder voorbehoud 6471 WX, Eygelshoven

Albert Thijsstraat 4, 6471 WX, Eygelshoven

€ 75 k.k.

Omschrijving

BOUWGROND BESCHIKBAAR Albert Thijsstraat 4E Eygelshoven (Gedeeltelijk). ALGEMEEN Het geheel aan de Albert Thijsstraat 4-4E te Eygelshoven behelst de percelen 1469 en 1470 met een zestal opstallen verdeeld over de percelen. Het perceel met nummer 1470 is reeds door...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 75 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Verkocht onder voorbehoud
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing
Locatie
Adres Albert Thijsstraat 4
Plaats Eygelshoven
Provincie Limburg
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Uitgebreide omschrijving

BOUWGROND BESCHIKBAAR
Albert Thijsstraat 4E Eygelshoven (Gedeeltelijk).

ALGEMEEN
Het geheel aan de Albert Thijsstraat 4-4E te Eygelshoven behelst de percelen 1469 en 1470 met een zestal opstallen verdeeld over de percelen. Het perceel met nummer 1470 is reeds door het Kadaster gesplitst in de kadastrale nummers 1675 en 1676 om de aangeboden bouwgrond met aanduiding Kerkrade P 1676 te realiseren. Ten behoeve van de toegang tot het perceel zal een erfdienstbaarheid overeengekomen worden ter hoogte van de entree van het geheel.

OBJECT
Kadastrale aanduiding:
Gemeente Kerkrade
Sectie P
Perceel 1676

Oppervlakte totaal:
circa. 2.200 m²

VRAAGPRIJS
€ 75,- p/ m² excl. BTW

LIGGING:
Het object is gelegen aan de Zuid-West zijde op industrie-handelsterrein "Julia" in Eygelshoven (Kerkrade).

BEREIKBAARHEID:
Met de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is de bereikbaarheid van de oostelijke kant van Zuid Limburg enorm verbeterd. Het treinstation van Eygelshoven, met verbindingen naar Heerlen en Aken is op loopafstand gelegen.

BESTEMMING:
Het gebouw is binnen vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerrein Julia”, bestemd als “Bedrijventerrein”, vastgesteld op 10 maart 2021. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen of gebouwen ten dienste van industriële doeleinden worden gebouwd.
U dient zelf bij de gemeente Kerkrade te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
* Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven tot en met categorie 2, zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein (bijlage 1 bij deze regels);
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven tot en met categorie 3.1, zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein (bijlage 1 bij deze regels);
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven tot en met categorie 3.2, zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein (bijlage 1 bij deze regels);
* Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1': tevens bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het bewerken (breken/zeven/shredderen) van afvalstoffen zoals bedoeld in categorie 5.2 (SBI-code 372/383202);
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2': tevens bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen en betonproductie zoals bedoeld in categorie 5.2 (SBI-code 372/383202);
* Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 3': tevens het produceren van bakstenen en het bewerken/wassen van steenkool en andere mineralen/afvalstoffen zoals bedoeld in categorie 5.2 (SBI-code 264/233 en 267/237), puinbrekerijen en -malerijen zoals bedoeld in categorie 5.2 (SBI-code 372/383202), betonmortelcentrales met productiecapaciteit van minder dan 100 ton per uur zoals bedoeld in categorie 3.2 (SBI-code 2663, 2664), vervaardiging van producten van beton, (vezel) cement en gips met een productiecapaciteit van minder dan 100 ton per dag zoals bedoeld in categorie 3.2 (SBI-code 2665, 2666 / 2365, 2369), minerale productenfabrieken niet eerder genoemd zoals bedoeld in categorie 3.2 (SBI-code 2682/2399) en vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd zoals bedoeld in categorie 3.1 (SBI-code 3663.2/32999).
* Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 4': tevens bedrijfsactiviteiten ten behoeve van oplosmiddelterugwinning zoals bedoeld in categorie 3.2 (SBI-code 9002.2 / 382 waarbij de grootste afstand 50 m bedraagt conform categorie Opslagen / niet reactieve gassen (incl. zuurstof) categorie 3.1 van lijst 2 (Opslagen en installaties) van de VNG-publicatie.
* Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 5': tevens bedrijfsactiviteiten ten behoeve van meubelfabrieken zoals bedoeld in categorie 3.2. (SBI-code 361/310).

INFORMATIE
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Alle media

Alle afbeeldingen

Albert Thijsstraat 4, 6471 WX, Eygelshoven
Albert Thijsstraat 4, 6471 WX, Eygelshoven

Bedrijfstakken in Kerkrade

Documenten

Kadastrale kaart Download
brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie