Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
5804 CZ, Venray

Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray

€ 165 - € 165 p/m² p.j.

Omschrijving

Welkom op het Annapark te Venray, daar wil je werken. Het Annapark is van oudsher een kenmerkend gebied in Venray en ligt op loopafstand van het centrum. De historie van het Annapark leidt terug tot 1908 toen werd gestart met de bouw van één van de mooist gelegen...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 358 m²
Meer kenmerken

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 165 - € 165 p/m² p.j.
Servicekosten € 23 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Benoitlaan 28 -30A
Plaats Venray
Provincie Limburg
Land Nederland
Ligging
  • Overig
Kantoor
Oppervlakte 358 m²
Oppervlakte in units vanaf 137 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 9
Energie
Energielabel A+
Energielabel einddatum 2032-02-28
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Welkom op het Annapark te Venray, daar wil je werken.

Het Annapark is van oudsher een kenmerkend gebied in Venray en ligt op loopafstand van het centrum. De historie van het Annapark leidt terug tot 1908 toen werd gestart met de bouw van één van de mooist gelegen psychiatrische inrichtingen van ons land. Met een volledig revitalisatie van het monumentale park en de karakteristieke paviljoenen wordt nu de intrinsieke waarde van het park in ere hersteld, versterkt én opgewaardeerd naar de wensen en eisen van de 21e eeuw.

Op het Annapark wordt zo ruimte gecreëerd voor een diversiteit aan functies: wonen, werken, leren, zorgen, kunst & cultuur en recreëren. En dat in een uniek gebied waar historisch erfgoed, een monumentaal park en uitstekende voorzieningen samenkomen.
In de komende jaren wordt het Annapark getransformeerd tot een prachtige woon- werkplek, waarbij groen en het historische karakter behouden blijven. Door restauratie van de monumenten, de karakteristieke paviljoenen en het in ere herstellen van monumentale park, ontstaat een bijzonder aantrekkelijke vestigingsplek voor een groot scala aan functies.

Een deel van de bestaande gebouwen wordt geschikt gemaakt voor onder meer woningen, maatschappelijke en medische dienstverlening, kantoren, horeca en kort verblijf, kunst & cultuur en kleinschalig detailhandel. Het Annapark wordt opengesteld en is daarmee een belangrijke verrijking voor Venray: als park dicht bij het centrum, als bijzondere woonomgeving en als dynamische hotspot met tal van creatieve, hoogwaardige bedrijven en voorzieningen.

Daarnaast worden er ook nieuwe projecten ingebed in de huidige groenstructuur, zodat ook hier historie en bijzondere elementen behouden blijven, maar ook worden versterkt door de aandacht die hieraan besteed wordt.

De natuur als werkdecor

Het Annapark is niet zomaar een park. Binnen het areaal van 47 hectare natuur vindt u een enorme variatie aan flora en fauna. Met tientallen boom- en plantsoorten en een grote diversiteit aan landschappen, sinds jaar en dag een aantrekkelijke woon- en leefplek voor uiteenlopende diersoorten. Dit landschap vormt een uniek werkdecor, dat uitnodigt tot heerlijke wandelingen om tot rust te komen. Wandelingen die elke dag weer anders zijn en u leiden langs verschillende karakteristieke elementen en bijzondere plekken van het Annapark. Bijvoorbeeld het stuifduinenlandschap langs de Overloonseweg, het boogprieel van de authentieke berceau en de grootste treurbeuk van Venray (gemeentelijk monument). Maar ook langs Rijksmonumenten als het ovale gazon voor het hoofdgebouw en de twee boomlanen die vanaf oudsher de ontsluiting van het Annapark vormen. Deze beeldbepalende elementen blijven behouden en worden versterkt, zodat ze straks een belangrijke rol kunnen blijven spelen voor het hernieuwde aanzicht van het Annapark.
Annapark is een veelzijdige, ruime, rustgevende en uniek omgeving. Een eigen plek waar u kan wonen, werken en genieten van al het moois dat het leven te beiden heeft. Een waar genoegen om te werken.

Venray, daar wil je wonen !

Venray is een gezellige stad in het noorden van Limburg met een bovenregionale aantrekkingskracht, die zich vooral kenmerkt door de prachtige natuur en het gezellige centrum. Centraal tussen het landelijk gebied en het centrum van Venray is het Annapark gesitueerd. Hier treft u het park, de uitgebreide voorzieningen en het grote areaal aan natuur aan.

Bereikbaarheid

Venray is uitstekend bereikbaar. Via de A73 bent u in minder dan een half uur in Boxmeer en Venlo. In 35 minuten staat u in hartje Nijmegen. Liever met de trein? Geen probleem. Via station Venray bent u er in een mum van tijd.

Paviljoen Pieter

Paviljoen Pieter is een historisch waardevol gebouw. Een plek met allure waar nieuwe geschiedenis geschreven kan worden. Op de begane grond van dit paviljoen worden in beginsel 4 high-end kantoren en/of praktijkruimten gerealiseerd. Ruimte 1 is reeds verhuurd, ruimte 2 is 128 m² groot, ruimte 3 is 152 m² groot terwijl ruimte 4 79 m² groot wordt.

Afwerkingsniveau:
De kantoren/praktijkruimten worden in principe casco + opgeleverd, dit wil zeggen wind- en waterdicht, gladde wanden klasse B (sausklaar), zandcementvloer met daarin opgenomen vloerverwarming, bezemschoon. Plafonds (systeemplafond inclusief LED verlichting), hardhouten binnendeurkozijnen met stompe binnendeuren, gelakt. Tegelwerkvloeren en deels tegelwerkwanden in toiletruimten. Pantry (excl. bovenkasten) inclusief vaatwasser.

Eigen meterkast voorzien van 3 x 25 Amp, watermeter en data-invoer (data-aansluiting en abonnement zijn voor rekening van de huurder) waar vandaan (mogelijk via kruipruimte) elektra- en datapunten kunnen worden aangelegd door huurder.
Ruimte is voorzien van vloerverwarming en mechanische ventilatie.
Vloer en gevels zijn voorzien van na-isolatie. De buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium voorzien van triple zonwerende beglazing.

Servicekosten -en parkmanagementbijdrage:
Verrekenbare voorschot servicekosten – en parkmanagementbijdrage*, voor de vergoeding van door of vanwege Verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten, bedraagt € 23,50,- per gehuurde m2 v.v.o. per jaar, excl. BTW (prijspeil 1-1-2022). De voorschotberekening is gebaseerd op een inschatting van het feitelijke gebruik.

*) Hieronder wordt, indien aanwezig, o.a. verstaan:
• Parkmanagement niet limitatief (o.a. beheer en onderhoud van: ondergrondse en bovengrondse infratechniek, groenvoorziening, afvalbeheer openbare ruimte, gladheidsbestrijding, openbare verlichting, parkeerbeheer en algemeen beheer en toezicht);
• Onderhoud, service en levering (in de ruimste zin van het woord) van gebouw gebonden installaties (verwarming en ventilatie)
• Onderhoud (in de ruimste zin van het woord) van gebouw gebonden installaties
• Onderhoud (in de ruimste zin van het woord) en exploitatie van een brandmeldsysteem, brandblusmiddelen en toegangscontrolesysteem
• Kosten van reiniging en onderhoud gemeenschappelijke voorzieningen w.o. tuinonderhoud (pro rata parte)
• Onderhoud (in de ruimste zin van het woord) en exploitatie van toegangscontrolesysteem;

Parkeren:
Ten behoeve van het gehuurde zijn er 6 niet vast gemarkeerde parkeerplaatsen voor de 3 units voor u en/of uw medewerkers achter gebouw Pieter beschikbaar. Bezoekers kunnen gebruik maken van de algemene parkeervoorziening aan de voorzijde van het park. De huurprijs van de achter de slagboom gelegen parkeerplaatsen zijn verdisconteerd in de huurprijs als hierboven beschreven.

Huurtermijn Gehuurde:
5 jaar, ingaande op het moment van de huuringangsdatum met een eventuele breakmogelijkheid na 5 jaar.

Huuringangsdatum Gehuurde:
Prognose 1 januari 2023 waarbij Verhuurder op schriftelijk verzoek van Huurder mee wil werken aan ter beschikking stellen van het Gehuurde voor nadere afbouw door Huurder.

Huurverlenging Gehuurde:
Na het verstrijken van de 5-jaars huurtermijn, wordt deze huurovereenkomst, behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging (uitsluitend door Huurder), voortgezet voor aansluitende perioden van 5 jaar.

Indexering:
Jaarlijks, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-Alle huishoudens (2015=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor het eerst op de 1e september van het jaar volgend op de huuringangsdatum.

Huurbetaling:
Per 3 maanden, vooruit te voldoen.

Bankgarantie:
Ter grootte van drie maanden huur en servicekosten met de daarover te rekenen BTW.

Ingebruikname:
In onderling overleg.

Reclame:
Ten behoeve van reclamevoering zal door verhuurder een bindend reclame-voorschrift worden opgesteld. Referentiebeeld is reclame-uiting zoals zichtbaar bij het Centrumgebouw.

Opzegging:
Opzegging van de huurovereenkomst dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven, tegen het einde van de lopende huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twaalf maanden.

Contractuele vastlegging:
Huurovereenkomst op basis van ROZ (Raad van Onroerende Zaken) model kantoorruimte in de zin van artikel 7:230A BW zoals vastgesteld op 30 januari 2015 alsmede de daartoe bijbehorende algemene bepalingen met inachtneming dat er op onderdelen aanpassingen zijn van de algemene bepalingen.

Wijzigingen gehuurde:
Wijzigingen aan bestaande (o.a. bouwkundige en constructieve e.d.) elementen dienen vooraf door verhuurder schriftelijk te worden goedgekeurd. Verhuurder kan deze wijzigingen afwijzen of hier voorwaarden aan verbinden. Tevens zullen wij in nauw contact met u de planvorming voor de casco-ruimten bezien als het gaat om gebruik kelder, kruipruimte en opstelplaats units rondom het gebouw.

Einde huurperiode:
Huurder dient het gehuurde op te leveren als casco ruimte, e.e.a. zoals in het Procesverbaal van Oplevering vastgelegd met inbegrip van enkele specifieke aanpassingen die Huurder heeft verricht ten tijde van de ingebruikname, e.e.a. zoals nader door Huurder en Verhuurder schriftelijk overeen te komen. Tenzij verhuurder door huurder aangebrachte wijzigingen schriftelijk accepteert.

Omzetbelasting
Op grond van de activiteiten van tandartsen en tandtechnici zal Verhuurder geen omzetbelasting in rekening brengen op de huurprijs. Er wordt wel omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor de door Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten (service- en parkmanagementkosten), zoals o.a. vastgelegd in artikel 5 van de huurovereenkomst, ROZ-model 2015, en in artikel 18 van de algemene bepalingen.

Algemeen:
De kantoorruimte in Pieter hebben voorlopig Energielabel A++. Na oplevering wordt het definitieve label afgegeven.

Alle media

Alle afbeeldingen

Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray
Benoitlaan 28 -30A, 5804 CZ, Venray

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie