Keizersveld 95 a, 5803 AP, Venray
Keizersveld 95 a, 5803 AP, Venray
5803 AP, Venray

Keizersveld 95 a, 5803 AP, Venray

€ 445.500 k.k.

Omschrijving

Bouwgrond gelegen op zichtlocatie op Keizersveld te koop. De vraagprijs is € 150,- per m² bij een oppervlakte van 2.970 m². LIGGING De bouwgrond ligt op een zichtlocatie op bedrijventerrein Keizersveld met uitstekende verbindingen met het internationale...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 2970 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Venray

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 445.500 k.k.
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Keizersveld 95 a
Plaats Venray
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2970 m²

Uitgebreide omschrijving

Bouwgrond gelegen op zichtlocatie op Keizersveld te koop. De vraagprijs is € 150,- per m² bij een oppervlakte van 2.970 m².

LIGGING
De bouwgrond ligt op een zichtlocatie op bedrijventerrein Keizersveld met uitstekende verbindingen met het internationale snelwegennet. Het bedrijvenpark is ruim van opzet en huisvest o.a. bedrijven in de groothandel, autobedrijven en maakindustrie. Het object is goed bereikbaar met eigen vervoer en is gelegen zeer korte afstand van de snelweg A73 (Nijmegen - Venlo - Roermond).

METRAGE
Het perceel is ca. 2.970 m² groot.

De mogelijkheid bestaat het naastgelegen object, Keizersveld 95, er bij te kopen.
1. Het gehele perceel inclusief het naastgelegen object is te koop. Het totale perceel is dan 10.500 m².
2. Het object is in 2 delen te koop van ca. 2.118 m² op een perceel van 5.260 m² en 620 m² op een perceel van 2.270 m ².*
3. Het object is in zijn geheel te koop.

* Indien er wordt gekozen voor het splitsen van het object zullen de kosten voor het inmeten van de kavel door het Kadaster voor rekening van de koper komen. Tevens zal er een inpandige brandvertragende scheidingsmuur tot aan de onderzijde van het dak gerealiseerd moeten worden op kosten van de koper evenals het splitsen van de nutsvoorzieningen.

BESTEMMING
Het object kent de bestemming ‘Gemengd’ binnen het vigerende bestemmingsplan Keizersveld met kenmerk NL.IMRO.0984.BP10005-va01.
Voor meer informatie omtrent de bestemmingsplanmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Venray.

Op het pand rust een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht tbv Tennet TSO E B.V., Arnhem, Aktiva bedrijf Enexis Limburg B.V. Rosmalen en P.N.E.M. te 's Hertogenbosch, vanwege de nabijheid van een verdeelstation.

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, opslagen en installaties:
1 behorende tot de categorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - 1 t/m 2’;
2 behorende tot de categorieën 1 t/m 4.1 zoals opgenomen in de ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - 1 t/m 4.1’;
3 behorende tot de categorieën 2 t/m 3.2 zoals opgenomen in de ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - 2 t/m 3.2’; met dien verstande dat geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan.
b. (zelfstandige) kantooractiviteiten;
c (para)medische instellingen of praktijken ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - 1 t/m 2’;
d kinderdagverblijven, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van gemengd - kinderdagverblijf’;
e detailhandel in de branche zoals beschreven in artikel 1 onder 41 sub a;
f detailhandel in de branches zoals beschreven in artikel 1 onder 41 sub b tot en met e, uitsluitend voor zover hier vrijstelling of ontheffing is verleend;
g ondergeschikte detailhandel in goederen welke ter plaatse zijn vervaardigd of ter plaatse een essentiële bewerking hebben ondergaan, zulks met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen;
met de daarbij behorende: ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
met dien verstande dat binnen de bestemming ‘Gemengd’ ten alle tijden ten aanzien van de ter plaatse aanwezige functie moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
a op of in de voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden mogen slechts die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen;
b het bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel maximaal 50%.
4.2.2 Gebouwen
Ten aanzien van de situering en maatvoering van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht;
b de maximale bouw- en goothoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ zijn aangegeven;
c ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - hoogteaccent’ is voor een aaneengesloten oppervlak van maximaal 600 m2 van één gebouw binnen het betreffende bestemmingsvlak een maximale bouwhoogte van 20 m toegestaan, met dien verstande dat de minimale bouwhoogte van dit gebouw ter plaatse van dit aaneengesloten oppervlak 8 m bedraagt;
d de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrenzen bedraagt minimaal 5 m, met dien verstande dat één zijgevel in de zijdelingse bouwperceelgrens mag worden opgericht.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom.

OVERIGE CONDITIES
De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM. Neem contact op met ons kantoor voor de mogelijkheden.

DISCLAIMER
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Alle media

Alle afbeeldingen

Keizersveld 95 a, 5803 AP, Venray
Keizersveld 95 a, 5803 AP, Venray

Bedrijfstakken in Venray

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie