Object
Object
Object

Dorpsstraat, Cadier en keer 6267 AA Cadier en keer

6267 AA Cadier en keer vraagprijs € 225.000 k.k.

Omschrijving

NOG 1 KAVEL BESCHIKBAAR

Aan de rand van Cadier en Keer met het Limburgse Heuvelland als achtertuin, zijn deze twee kavels gelegen. Het betreft hier twee bouwpercelen, een van 1.440 m² met een koopsom van € 240.000,= k.k. en een van 1.250m².
De kavel van 1.250m² is verkocht onder voorbehoud.

De bouwpercelen hebben de de bestemming 'Wonen' en 'agrarisch met waarden'.
...

Brochure

Download de brochure van Dorpsstraat, Cadier en keer.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

 • Icon guy
  Inwoners Cadier
  1.580 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Cadier
  1.630 vrouwen
 • Icon car
  Auto's
  1,3 per huishouden
 • Icon house
  Gemiddelde vraagprijs
  € 239.000,-
 • Icon guy
  Inwoners Eijsden-Margraten
  12.594 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Eijsden-Margraten
  12.703 vrouwen
Leeftijd buurtbewoners
Huishoudens
Koop/Huur
 • Basisonderwijs
  0.7 km
 • Voortgezet onderwijs
  2.8 km
 • Gemiddelde afstand tot grote supermarkt
  0.4 km
 • Gemiddelde afstand tot huisarts
  0.6 km
 • Gemiddelde afstand tot kinderdagverblijf
  0.8 km

Uitgebreide omschrijving

NOG 1 KAVEL BESCHIKBAAR

Aan de rand van Cadier en Keer met het Limburgse Heuvelland als achtertuin, zijn deze twee kavels gelegen. Het betreft hier twee bouwpercelen, een van 1.440 m² met een koopsom van € 240.000,= k.k. en een van 1.250m².
De kavel van 1.250m² is verkocht onder voorbehoud.

De bouwpercelen hebben de de bestemming 'Wonen' en 'agrarisch met waarden'.

BESTEMMINGSOMSCHRIJVING WONEN:
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Wonen, met inbegrip van mantelzorg, aan-huis-gebonden-beroepen en agrarische activiteiten van
ondergeschikte betekenis; en de daarbij behorende voorzieningen.

BEPALINGEN HOOFDGEBOUW
A. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend in het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.
B. Ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’/’twee-aaneen’/’vrijstaand'/ 'gestapeld'’ mogen uitsluitend de aangeduide type(n) worden gebouwd.
C. Nieuwbouw van woningen alsmede het toevoegen van woningen in bestaande bebouwing is niet toegestaan, met uitzondering van:
1. vervangende nieuwbouw;
2. de bouw van woningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’, waarbij het aantal woningen niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van deze aanduiding.
D. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 5 meter daarachter.
E. De goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (7,40m).
F. In ten hoogste 2 bouwlagen mag worden gebouwd;
G. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
H. Gebouwen mogen met een kap of plat dak worden afgedekt. In geval van een kap bedraagt de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60°.
I. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen ter plaatse van de aanduiding:
1. ‘vrijstaand’ mag aan beide zijden niet minder dan 2,50 meter bedragen;
2. ‘twee-aaneen’ mag aan één zijde niet minder dan 2,50 meter bedragen;
3. ‘aaneengebouwd’ mag alleen bij de eindwoningen niet minder dan 2,50 meter bedragen;
J. De bouwgrens grenzend aan het openbaar gebied mag uitsluitend worden overschreden met een erker of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan maximaal 4 m².
2. De diepte mag niet meer bedragen dan 1,50 meter.
3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan eerste bouwlaag.

BEPALINGEN BIJGEBOUWEN
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
A. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ als in het bouwvlak worden gebouwd.
B. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van tenminste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
C. In afwijking van het bepaalde onder a en b mogen bestaande overkappingen/carports buiten de aanduiding 'bijgebouwen' en/of op een afstand van minder dan 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw worden gehandhaafd en ter plaatse worden herbouwd.
D. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mag het bouwperceel voor niet meer dan 50% worden bebouwd, met dien verstande dat het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het oppervlak van het bouwvlak op het betreffende bouwperceel.

AANSPRAKELIJKHEID
Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs vraagprijs € 225.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Dorpsstraat ong
Plaats Cadier en keer
Land NL
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

Je droomhuis nog niet gevonden?

Schrijf je in als woningzoeker
en ben als eerste op de hoogte.

Lees meer

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.