Dorpsstraat ong, 6267 AA, Cadier en keer
Verkocht 6267 AA, Cadier en keer

Dorpsstraat ong, 6267 AA, Cadier en keer

Omschrijving

NOG 1 KAVEL BESCHIKBAAR Aan de rand van Cadier en Keer met het Limburgse Heuvelland als achtertuin, zijn deze twee kavels gelegen. Het betreft hier twee bouwpercelen, een van 1.440 m² met een koopsom van € 240.000,= k.k. en een van 1.250m². De kavel van 1.250m² is...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Vragen over deze woning?

Wijkstatistieken

Leeftijd buurtbewoners
Huishoudens
Koop/Huur

Kenmerken

Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Dorpsstraat ong
Plaats Cadier en keer
Land NL

Uitgebreide omschrijving

NOG 1 KAVEL BESCHIKBAAR

Aan de rand van Cadier en Keer met het Limburgse Heuvelland als achtertuin, zijn deze twee kavels gelegen. Het betreft hier twee bouwpercelen, een van 1.440 m² met een koopsom van € 240.000,= k.k. en een van 1.250m². De kavel van 1.250m² is verkocht.

De bouwpercelen hebben de de bestemming 'Wonen' en 'agrarisch met waarden'.

BESTEMMINGSOMSCHRIJVING WONEN:
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Wonen, met inbegrip van mantelzorg, aan-huis-gebonden-beroepen en agrarische activiteiten van
ondergeschikte betekenis; en de daarbij behorende voorzieningen.

BEPALINGEN HOOFDGEBOUW
A. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend in het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.
B. Ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’/’twee-aaneen’/’vrijstaand'/ 'gestapeld'’ mogen uitsluitend de aangeduide type(n) worden gebouwd.
C. Nieuwbouw van woningen alsmede het toevoegen van woningen in bestaande bebouwing is niet toegestaan, met uitzondering van:
1. vervangende nieuwbouw;
2. de bouw van woningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’, waarbij het aantal woningen niet meer bedraagt dan is aangegeven ter plaatse van deze aanduiding.
D. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 5 meter daarachter.
E. De goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (7,40m).
F. In ten hoogste 2 bouwlagen mag worden gebouwd;
G. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
H. Gebouwen mogen met een kap of plat dak worden afgedekt. In geval van een kap bedraagt de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60°.
I. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen ter plaatse van de aanduiding:
1. ‘vrijstaand’ mag aan beide zijden niet minder dan 2,50 meter bedragen;
2. ‘twee-aaneen’ mag aan één zijde niet minder dan 2,50 meter bedragen;
3. ‘aaneengebouwd’ mag alleen bij de eindwoningen niet minder dan 2,50 meter bedragen;
J. De bouwgrens grenzend aan het openbaar gebied mag uitsluitend worden overschreden met een erker of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan maximaal 4 m².
2. De diepte mag niet meer bedragen dan 1,50 meter.
3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan eerste bouwlaag.

BEPALINGEN BIJGEBOUWEN
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
A. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ als in het bouwvlak worden gebouwd.
B. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van tenminste 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
C. In afwijking van het bepaalde onder a en b mogen bestaande overkappingen/carports buiten de aanduiding 'bijgebouwen' en/of op een afstand van minder dan 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw worden gehandhaafd en ter plaatse worden herbouwd.
D. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mag het bouwperceel voor niet meer dan 50% worden bebouwd, met dien verstande dat het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het oppervlak van het bouwvlak op het betreffende bouwperceel.

AANSPRAKELIJKHEID
Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijkstatistieken

Leeftijd buurtbewoners

Huishoudens

Koop/Huur

 • Mannelijke inwoners

  2.015
 • Vrouwelijke inwoners

  2.030
 • Inwoners Eijsden-Margraten

  12.594
 • Inwoners Eijsden-Margraten

  12.703
 • Auto('s)

  1,3 per huishouden
 • Gemiddelde vraagprijs

  € 250.000,-

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie