Object
Verkocht

Wycker Brugstraat 58, Maastricht 6221 ED Maastricht

6221 ED Maastricht

Omschrijving

Winkelbelegging met mogelijkheid voor 6 studentenkamers of 2 appartementen. Na herontwikkeling (waarvoor de vergunning al is verleend) heeft het totale object een huurpotentie van circa. € 76.000 per jaar.

Dit karakteristieke winkel-/woonobject is gelegen aan de historische Sint Servaasbrug, de belangrijkste entree vanuit Wyck naar het centrum van Maastricht. De onmiddellijke nabijheid van het...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

Winkelbelegging met mogelijkheid voor 6 studentenkamers of 2 appartementen. Na herontwikkeling (waarvoor de vergunning al is verleend) heeft het totale object een huurpotentie van circa. € 76.000 per jaar.

Dit karakteristieke winkel-/woonobject is gelegen aan de historische Sint Servaasbrug, de belangrijkste entree vanuit Wyck naar het centrum van Maastricht. De onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum maakt deze ligging tot een uitstekende
winkel-/woonlocatie.

Bovendien is Wyck hét ‘upcoming’ stadsdeel van Maastricht, met zijn sfeervolle straatjes, hippe hotels, authentieke winkels en bruisende horecazaken. Binnen Wyck vormt de ca. 500 meter lange Wycker Brugstraat de belangrijkste verbinding tussen Centraal Station Maastricht en de Sint Servaasbrug.

Huidige situatie
Het object bestaat uit een winkelruimte met magazijnen (begane grond) en een onzelfstandige bovenwoning (3 verdiepingen plus zolder). Het pand is aan beide zijden ontsloten: de winkelingang ligt aan de Wycker Brugstraat 58 en de achteringang ligt aan de Wycker Heidenstraat.

De totale begane grond beslaat een oppervlakte van circa 110 m² BVO. De bovenwoning heeft een oppervlakte van circa 160 m² BVO. De Art Deco voorgevel heeft een frontbreedte van bijna 4 meter en is aangewezen als gemeentelijk monument.

Toekomstige situatie: flexibel verbouwingsplan
De huidige eigenaresse heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de verbouwing van het object. Het verbouwingsplan omvat een vergroting van de winkelruimte op de begane grond. Op de bovenverdiepingen kan men 6 studentenkamers inclusief een gemeenschappelijke keuken en 3 badkamers realiseren (op de begane grond is ruimte voorzien voor een fietsen-/afvalberging). Als alternatief kan men de bovenverdiepingen ook verbouwen tot 2 royale stadsappartementen.

Na verbouwing blijft de vergrote winkelruimte toegankelijk via de winkelingang en de achteringang (Wycker Heidenstraat). De verbouwde bovenverdiepingen worden ontsloten middels de aangepaste ingang aan de Wycker Heidenstraat. Dit maakt de bovenverdiepingen volledig zelfstandig (men hoeft niet meer door de winkelruimte).

Het verbouwingsplan is flexibel en gefaseerd opgesteld. Als eerste stap kan men de aangepaste ingang aan de Wycker Heidenstraat realiseren. Tijdens en na deze werkzaamheden kan de winkel in zijn huidige toestand verder geëxploiteerd en verhuurd worden (ofwel in overleg aan de huidige eigenaar/huurder ofwel aan een derde). Na afronding van de eerste fase zijn zowel winkelruimte als bovenverdiepingen volledig zelfstandig bereikbaar.

Deze verzelfstandiging creëert flexibiliteit: de verdere verbouwing van de bovenverdiepingen en de aanpassing/vergroting van de winkelruimte kunnen onafhankelijk van elkaar en desgewenst gefaseerd uitgevoerd worden. Hierdoor kan men gericht inspelen op de respectievelijke tijdschema’s van nieuwe huurder voor de winkelruimte en van huurders voor de bovenverdiepingen. Uiteraard is het ook mogelijk om beide verbouwingen meteen door te voeren.

Voor de realisatie van dit verbouwingsplan is een splitsingsakte noodzakelijk. Dit is echter geen probleem want de betreffende percelen zijn beide eigendom van de huidige eigenaresse. Het af te splitsen deel komt ten gunste van de Wycker Brugstraat 58 en is inbegrepen in de verkoopprijs.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE
Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn o.a. de volgende documenten beschikbaar:
- Akte van levering
- Akte erfdienstbaarheid
- Huurovereenkomst 2003
- Aanpassing huurovereenkomst 2007
- Allonge bij huurovereenkomst 2017
- Tekening huidige situatie en situatie na verbouwing
- Tekening alternatief met 2 stadsappartementen
- Omgevingsvergunning voor verbouwing
- Brandveiligheidsnotitie
- Bouwhistorische opname
- Asbestinventarisatie Type A
- Gegevens CV/WW-installaties

OPLEVERING
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte.

HUUROVEREENKOMST
De huidige huurovereenkomst zal worden voortgezet t/m 31-12-2017. Eventuele voortzetting daarna in overleg.

HUUROPBRENGST
De huidige huurovereenkomst kent een huuropbrengst van € 4.181,- per maand exclusief BTW.
De potentiële jaarhuur van de 6 studentenkamers op de bovengelegen verdiepingen bedraagt circa € 27.000,- per jaar. Hierdoor kent het gehele object, na herontwikkeling, een totale huurpotentie van circa € 76.000,- per jaar.

VOORBEHOUD
De voorgenomen verkoop van dit object is te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van eigenaresse.

DUE DILIGENCE
Tijdens de due diligence fase van het verkooptraject kunnen kandidaat-koper(s) worden verzocht om een integriteits- en/of solvabiliteitsverklaring te ondertekenen.

VRAAGPRIJS
€ 1.050.000,- kosten koper.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 4 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Door koper nader aan te wijzen, mits deze kantoorhoudend is te Maastricht.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

DISCLAIMER
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Boek & Offermans Makelaars en haar opdrachtgever echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod wordt opdrachtgever en Boek & Offermans Makelaars niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Wycker Brugstraat 58
Plaats Maastricht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 110 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 1
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.